Полезно е да знаем

Варовик

Варовикът е бяла седиментна скала, съставена предимно от калциев карбонат. По своя произход варовиците могат да бъдат хемогенни (утаени по химичен път), биогенни (изградени предимно от останки на организми - фито- и зоопланктон, черупки, скелетни частици и др.) и кластични (изградени от преотложени парчета варовик). Има няколко вида варовици: обикновен, черупчест и креда. Обикновеният варовик се използва като строителен материал и за получаване на вар и цимент. Черупчестият варовик се нарича така, защото в него още личат черупките на различни животни.Той е много красив и се използва за облицовка на сгради, чешми и други. Кредата е много мека (мек варовик). От нея се прави тебеширът.

Източник - Уикипедия

Какво представлява шлайфането

Шлайфането  е процес, при който се отнема част от повърхностния слой на камъка. След това постепенно камъка се полира, докато накрая заблести като току-що положен. Финалния завършек след шлайфането е също важен за красотата и издържливоста на вашата настилка, така че  да бъде красива по-дълго време. Възможностите са няколко- импрегниране, запечатка, кристализация (термохимична обработка) и др.Така защитен камъка не попива вода и други течности,  а и замърсяванията не влизат в порите на настилката.

ЕТАПИ на работа

Използаваме бисквитки за да ви доставим максималко добра фукционалност на нашия сайт. Съгласни ли сте да записваме информация от вашата потребителска сесия? Научете повече