Полезно е да знаем

Варовик

Варовикът е бяла седиментна скала, съставена предимно от калциев карбонат. По своя произход варовиците могат да бъдат хемогенни (утаени по химичен път), биогенни (изградени предимно от останки на организми - фито- и зоопланктон, черупки, скелетни частици и др.) и кластични (изградени от преотложени парчета варовик). Има няколко вида варовици: обикновен, черупчест и креда. Обикновеният варовик се използва като строителен материал и за получаване на вар и цимент. Черупчестият варовик се нарича така, защото в него още личат черупките на различни животни.Той е много красив и се използва за облицовка на сгради, чешми и други. Кредата е много мека (мек варовик). От нея се прави тебеширът.

Източник - Уикипедия

Бисквитки

Ние използваме "бисквитки". Това е само за по-доброто функциониране на нашия уеб сайт.

Google Analyitics

Ние използваме Google Analytics за статистически данни. Съгласно новите Европейски изисквания, които влизат в сила Май, 2018 г., Вие имате право да откажете събирането на данни чрез Google Analyitics или друг подобен инструмент.

Използаваме бисквитки за да ви доставим максималко добра фукционалност на нашия сайт. Съгласни ли сте да записваме информация от вашата потребителска сесия? Научете повече